Rozhovor: Vratislav Pecka aneb, kdo stojí za kolekcí LØVE+FUN SOCKS

Rozhovor: Vratislav Pecka aneb, kdo stojí za kolekcí LØVE+FUN SOCKS
[:cs]

Už dávno tomu není tak, že by fádní ponožky měly být ukryté pod nohavicí a značka LØVE+FUN SOCKS to moc dobře ví. S cílem nabídnout zákazníkům nevšední barevné kousky se spojila s grafickým designérem Vratislavem Peckou a společně poslali do výroby originální kolekci. A kdo vlastně je Vratislav Pecka neboli @Posterlad? Zeptali jsme se ho na pár otázek.

Jak jsi se ke grafice / designu vlastně dostal?

Jeden dnes už můj úhlavní kamarád, kterého jsem poznal na florbale, dělal videa a mně se to strašně líbilo. Přirozeně jsem začal dělat videa taky a v době bez YouTube nebo Facebooku byla potřeba si udělat webové stránky. Nějaké jednoduché jsem si navrhnul, to se líbilo známým, začal jsem dělat stránky i pro ně a časem jsem se dostal ke grafice jednotných vizuálních stylů firem a eventů a už jsem u grafiky zůstal.

Můžeš nám říct něco o kolekci, kterou jsi navrhl pro LØVE+FUN SOCKS?

Když mě LØVE+FUN SOCKS oslovili, neměl jsem s designem textilu toho druhu žádné zkušenosti. Několikrát jsem dělal grafiku na trička, ale to je v zásadě úplně jiný typ práce. Myslím, že si mě všimli na základě mých plakátů, které už druhý rok pod přezdívkou PosterLad dělám pro zábavu a postuju na Instagram. Snažím se hodně pracovat s různými vzory a asi tenhle styl se jim líbil. Kolekci pro Love Fun Socks jsem se tedy snažil dělat přesně tímhle stylem a vždy taky tak, abych si ten daný návrh dokázal představit i na sobě. Myslím, že ty, které nakonec prošly do výroby, jsou opravdu ty nejlepší a nemůžu se dočkat, až se začnou prodávat a třeba je na někom někdy uvidím.

Kde jsi čerpal inspiraci při tvorbě kolekce pro LØVE+FUN SOCKS?

Inspiraci jsem čerpal především ze svých plakátů, které už jsem zmínil, jelikož to bylo asi to, co LØVE+FUN SOCKS ke mně přivedlo. Jako čert kříži jsem se vyhýbal podobnosti s konkurenčními značkami ponožek, snažil jsem se o unikátní designy, rozeznatelné od ostatních.

Je nějaký konkrétní vzor z kolekce tvůj nejoblíbenější?

Nevím, jestli můžu říct, který vzor je můj nejoblíbenější, jelikož jako autor těch návrhů za nimi vidím tu práci, spíš než nějakou estetickou hodnotu. Kdybych si ale měl vybrat, na které se těším, jsou to ty s černobílými vlnkami a pak ty s paprikami.

Jak by vypadaly ponožky, které by měly zobrazovat tvou osobnost?

Asi by to byly staré ponožky barvy kůže s občasnou šedinou a několika děrami 🙂

Máš u nás nebo i v zahraničí oblíbeného designera / výtvarníka?

U nás se mi moc líbí práce Jana Kalába. V zahraničí bych potom určitě řekl Vasjen Katro, Morag Myerscough nebo Paula Scher.

Jakým způsobem relaxuješ? Co tě baví ve volném čase?

Nejradši relaxuju děláním těch plakátů. Proto jsem je začal dělat. Na Xbox už jsem trochu starý, tak jsem si našel smysluplnější aktivitu. Rád taky chodím běhat a poslední dobou jsem lehce propadl golfu.

Nová kolekce ZDE.[:en]

The times of socks being hidden beneath pants are gone and LØVE + FUN SOCKS knows this. In order to offer extraordinary colorful socks to our customers, they teamed up with graphic designer Vratislav Pecka and together created an original collection. But who is Vratislav Pecka AKA @Posterlad? We asked him a couple of questions to find out.

How did you actually get into graphic design?

One of my now really good friends, whom I met while playing floorball, was making videos and I loved it. Naturally, I started making videos too, and at times when there was no YouTube or Facebook, it was necessary to build a website. I designed a simple website for myself and some of my friends liked it and so I started to design websites for them as well. Over time I got into doing graphic designs of companies and events and I ended up sticking to that.

Can you tell us something about the collection that you designed for LØVE + FUN SOCKS?

When LØVE + FUN SOCKS approached me, I had no experience with designs of this kind of textile. I did some T-shirt graphics a couple of times, but that’s basically a completely different type of work. I think they noticed me thanks to the posters I’ve been making for fun for the last two years using the PosterLad nickname on Instagram. I try to work a lot with different patterns and I think that that’s the style they liked. With this LØVE + FUN SOCKS collection I tried to use exactly the style from my posters in a way in which I could imagine wearing those designs myself. I think those that finally went into production are really the best ones and I cannot wait for the collection to be released so that I can see them on someone.

Where did you get the inspiration to create the LØVE + FUN SOCKS collection?

I found inspiration mainly in the posters that I mentioned, since it was probably why LØVE + FUN SOCKS were drawn to me. I tried to avoid any similarities with competing brands as much as possible, I tried to make unique designs that could be distinguished from others.

Is there a particular pattern from the collection that is your favorite?

I do not know if I can really say which pattern is my favorite, because as the author of those designs I see mostly the work behind it rather than the aesthetic value. But if I had to choose which one I’m looking forward to seeing the most it’d the one with black and white waves or the one with the peppers.

What would socks that represent your personality look like?

They would be skin coloured or grey old socks with a few holes in them 🙂

Do you have a favorite designer/artist here or abroad?

From our local artists I like the work of Jan Kalab. Abroad, I would definitely say Vasjen Katro, Morag Myerscough or Paul Scher.

How do you relax? What do you enjoy doing in your free time?

I prefer to relax by creating posters. That’s why I started making them. I’m a bit too old for an Xbox, so I found a more meaningful activity. I like to run, too, and lately I have fallen for golf.

New collection HERE.

[:]