Barevné ponožky na svatbu? Stylové zpestření

[:cs]

Svatba je velkou událostí pro každý pár. Tradiční nebo alternativní, svatba by měla odrážet společná přání a styl páru. Ve většině případů velká část plánování připadá na nevěstu a ženich musí dodržovat dané instrukce. Koordinace jeho svatebního oblečení s nevěstou by však měla být společným rozhodnutím. Pro formální svatbu ženich pravděpodobně volí oblek s korsáží barevně koordinovanou s květinou nevěsty. Další velmi důležitý barevný detail je stužka na květině a korsáži, která by měla odpovídat barevnému tématu svatby.

Muži tak nemají velký prostor pro rebélii. O to víc se mohou odvázat při výběru ponožek. Aktuální trend uvolněných, neformálních svateb, nahrává nápadu stejně zvolených barevných ponožek pro ženicha a jeho družbu. Zatímco během obřadu mohou být ponožky relativně skryté, následnému svatebnímu focení dodají zcela jiný rozměr.

Kombinací se dá vymyslet hned několik. Například ženich a jeho družba mohou obléct ponožky se stejným vzorem – puntíkaté, pruhované, avšak různě barevné. Dalším způsobem jak okořenit daný dresscode je vzít si ponožky ve stejném barevném odstínu, avšak s rozlišným vzorem – například jasně zelené ponožky s pruhy, obrázky, kostkou nebo fleky. Pokud chcete, aby svatební fotografie byly opravdu super, zvolte jako téma superhrdiny.

Další zábavnou možností je sladit ponožky s obuví nevěsty, pokud má na sobě netradiční pohodlnou a funky obuv. Pod její okouzlující formální šaty může schovat pár barevných Converse tenisek. Opět tak v průběhu obřadu bude za tradiční nevěstu a během focení se může odvázat.

Zapomeňte na čistě bíle ponožky a najděte takovou barvu či vzor, které se budou hodit k tématu celé svatby a propojí tak mužskou část svatebního dne.

Snažte se vyhnout obecné chybě – kravata, kapesníček do klopy, smokingový pás a ponožky ve stejné barvě. Budete vypadat jako když jste svému vzhledu věnovali minimální úsilí, i když to ve skutečnosti může být právě naopak.

A jak docílit té správné koordinace všech zúčastněných? Začněte již u pozvánky. Rozešlete oznámení o Vaší svatbě společně s hezky zabalenými ponožkami a kravatou. Tímto způsobem budete mít postaráno o malý, ale důležitý detail. V den D pak zaručeně vykouzlíte nejeden úsměv na tváři svatebčanů.

[:en]

A wedding is a great event for every couple. Whether a traditional one or a progressive one, a wedding should reflect the shared wishes and style of the couple. In most cases, the bride is in charge of the planning and the groom has to follow instructions. However, matching his wedding attire to the bride’s should be a joint decision. For a formal wedding, the groom probably chooses a suit with a corsage that is color coordinated with bride’s bouquet. Another very important color detail is the bouquet and corsage ribbons which should match the color theme of the wedding.

Men do not have much room for rebellion or expression due to the dress code of most weddings. This is another good reason for them to go crazy when selecting socks. The current trend of relaxed, informal weddings encourages the idea of matching socks for the groom and his party. While socks may be relatively hidden during the ceremony, they will add a completely different dimension to the photo shoot afterwards.

There are several possible combinations. For example, the groom and his party can wear socks with the same pattern – dots or strips, but in different colors. Another way to spice things up is to wear the same color socks but with different patterns – such as bright green socks with stripes, pictures, dice or stains. If you want your wedding photos to be really cool, choose the superhero theme as your pattern.

Another fun option is to match the groom’s socks with the bride’s shoes if she is wearing unusual comfortable or funky shoes. Under her charming formal dress she could be hiding a pair of colorful Converse sneakers for example. Again, during the ceremony, she is going to look like a traditional bride but then she can go crazy during the photo shoot!

Forget about the white socks and find a color or pattern that will fit the theme of the whole wedding to connect the groomsmen.

Try to avoid the common mistake – tie, handkerchief, belt and socks of the same color. You will look like you have made minimal effort, even though the opposite might be true.

And how could you achieve the right coordination of all guests? Start with the invitation. Send the announcement of your wedding along with wonderfully packaged socks and ties. That way you will be taking care of a small but important detail. It will definitely make your guests smile on your wedding day.

[:]