Čtyři FUN fakta o ponožkách!

[:cs]

Máte dnes na sobě ponožky? Važte si toho. Ne vždy si lidé tento luxus totiž mohli dovolit. A že se občas jedna z páru ztratí v pračce, berte s nadhledem. Alespoň si nemusíte balit nohy do zvířecí kůže, ale stačí pouze objednat barevné ponožky LOVE FUN SOCKS.

1.

A jak je to teda s nošením ponožek v dobách dávno minulých? Lidé si obalovali nohy zvířecí kůží a obvazovali kolem kotníků tak, aby jim “ponožky” vůbec držely na nohou. Později v Egyptě, kolem roku 300-500 n.l., již můžeme najít záznamy o ručně pletených vlněných ponožkách s mezerou na prsty, aby je bylo možné nosit i do tehdy tolik populárních sandálů. Kolem roku 1000 n.l. byly ponožky nošeny především bohatými lidmi a to se změnilo až zhruba o 500 let později společně s vynálezem šicího stroje. Ponožky mohly být vyrobeny rychleji a tak si jich mohlo užívat čím dál tím víc lidí.

2.

Hedvábí, bavlna, vlna, bambus, nylon, elastan a spandex jsou všechno rozdílné materiály používané k výrobě ponožek. Existují také různé typy a styly: nadkolenky, podkolenky, kotníkové ponožky, sportovní ponožky lépe vstřebávající pot, koupací ponožky pro děti i dospělé, nebo třeba ponožky do letadla, aby nohy netrpěly otoky.

3.

Velmi oblíbené po celém světě jsou taky prstové ponožky. V Japonsku jsou známé již po staletí pod názvem Tabi. Sahají nad kotníky a mají mezeru mezi palcem a ostatními prsty. Nosí je muži i ženy společně s tradiční obuví zóri, geta apod. Tabi jsou také neodmyslitelně spojeny s tradičním japonským oblečením — kimonem. Umožňují lehce vklouznout do žabek a zároveň chrání nohu před sluncem.

4.

Věděli jste, že chodidla jsou jednou z nejvíce se potící částí vašeho těla? Každé z nich dokáže denně uvolnit až 250 ml potu! Ponožky nám pomáhají pohlcovat pot, takže nohy zůstávají suché a v teple. Pokud se však nohy zahřejí a navlhnou, rozrůstají se na nich bakterie, a to je důvod, proč občas nohy smrdí jako starý zrající sýr. Ewww. No není lepší si pořídit do zásoby čisté a veselé ponožky LOVE FUN SOCKS?

[:en]

Are you wearing socks today? Appreciate it. People have not always been able to afford this luxury. As for one always getting lost in the washer, just let it be. At least you do not have to wrap your legs into animal skins, you can simply order some new colorful socks from LOVE FUN SOCKS.

1.

And how about wearing socks in the past? People used to wrap their feet with animal skins and bandaged them around their ankles so that their “socks” would stay in place. Later in Egypt, around 300-500 AD, we can find records of hand-knit woolen socks with a space between the toes to allow them to be worn with sandals. Around 1000 AD socks were worn primarily by wealthy people and that changed approximately 500 years later with the invention of the sewing machine. Finally, it was possible to produce socks faster, so more and more people were able to enjoy them.

2.

Silk, cotton, wool, bamboo, nylon, elastane and spandex are all different materials used to make socks. There are also different types and styles: regular socks, knee socks, ankle socks, sweat absorbing athletic socks, sea socks for both children and adults, or compression socks for flying that keep your feet from swelling.

3.

Finger socks are also very popular around the world. In Japan they have been popular for centuries under the name Tabi. They have a gap between the big toe and other toes. They are worn by both men and women together with traditional footwear zóri, geta, and others. Tabi are also inherently associated with traditional Japanese clothing – e.g. the kimono. They allow you to easily slip into your flip-flops while protecting your feet from the sun.

4.

Did you know that feet sweat a lot? Each foot can release up to 250 ml of sweat a day! Socks help absorb the sweat so that the feet stay dry and warm. However, if legs become warm and damp, bacteria can grow on them and that’s why sometimes legs smell like old cheese. Ew! Is it not better to buy new clean and cool LOVE FUN SOCKS socks to have in your drawer for a rainy day?

[:]